ÚVOD > INFORMACE > GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - General Data Protection Regulation (dále jen "GDPR") poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Dřevokomplex R+R s.r.o. se sídlem Libomyšl 6, 267 23, IČO: 26745160 (dále jen "správce údajů") zpracovávala vaše osobní údaje dle uvedených podmínek.


Rozsah zpracování

Správce údajů bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli při objednávce prostřednictvím webu www.drevokomplex.com, nebo prostřednictvím telefonní, případně osobní objednávky, s evidencí ve firemním CRM systému. Správce údajů bude zpracovávat především jméno a příjmení, adresu, společnost, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje budou použity především pro komunikaci se zákazníkem ve věci domluvy termínu závozu objednaného produktu a dalších záležitostí nutných k vyřízení objednávky.


Doba uchování údajů

Správce údajů bude vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu 2 let od přijetí objednávky na základě souhlasu poskytnutého dle pravidel: Rozsah zpracování (viz. text výše). Jestliže v tomto období nebude obdržena nová objednávka se stejnými osobními údaji, budou poskytnuté osobní údaje správcem údajů smazány.


Zabezpečení osobních údajů

Správce osobních údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.


Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu firmy nebo e-mail správce: drevokomplex@drevokomplex.com
  • Máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů nebo došlo k neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Závěrečné ustanovení

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce.

V případě, že osobní údaje správci údajů neposkytnete, budou možnosti objednávky omezené pouze na vlastní odběr produktu v obci Libomyšl 6, 267 23.


V Libomyšl dne 1. 1. 2023