PILA

pilnice je využívána výhradně k přípravě materiálu pro námi vyráběné dřevěné obaly s kapacitou až 40.000 m3 zpracovaného dřeva ročně