ODPADY

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu pro Středočeský kraj provozujeme sběrný dvůr na zpracování dřevního odpadu.